XRP sẽ hoạt động như thế nào vào tháng 11 này – Sự cố? Chiến thắng?