XƯƠNG của Shiba Inu vượt trội hơn SHIB, điều này có thể là lý do