Dự đoán giá Bitcoin – BTC tăng vọt 4%, thị trường tăng giá mới đang bắt đầu?