Hải Dương dừng thí điểm một số mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Rate this post

Theo đó, đến năm 2022, tỉnh sẽ tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc sở.

Đối với mô hình Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, do tình hình thực tế tại địa phương chưa triển khai thực hiện.

Với mô hình người đứng đầu UBND cấp huyện đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện, Hải Dương đã triển khai cho 10/12 địa phương. Riêng thành phố Chí Linh và huyện Cẩm Giàng chưa triển khai mô hình này, Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức, Ban Dân vận phối hợp với Đảng đoàn MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đúng quy trình về công tác cán bộ và hoàn thành trong quý II / 2024.

Trong tháng 10/2022, tỉnh Hải Dương sẽ dừng thí điểm một số mô hình, cụ thể là dừng việc hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện Kim Thành và Bình Giang.

Tỉnh dừng thực hiện thí điểm mô hình Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ tại thị trấn Kinh Môn, huyện Nam Sách, huyện Thanh Miện và huyện Tứ Kỳ. Theo kế hoạch, tỉnh cũng dừng thí điểm mô hình Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp ủy đồng thời là Chánh Thanh tra cấp huyện tại thị trấn Kinh Môn, huyện Thanh Hà và huyện Thanh Miện.

Tỉnh ủy Hải Dương giao các Huyện ủy, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 16-TB / TW và kế hoạch của Tỉnh ủy.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện; đồng thời kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Nghị định số 107/2020 / NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Trước khi có Nghị quyết số 18-NQ / TW ngày 25/10/2017, Hải Dương đã hoàn thành việc bổ nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện tại 12/12 huyện. . . Tỉnh đã quyết định chấm dứt hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh kể từ ngày 01/01/2020, chuyển 81 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Tỉnh sáp nhập trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm dạy nghề để thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên tại 12/12 huyện, thị xã, thành phố. ; sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trực thuộc Sở Y tế; sáp nhập bệnh viện đa khoa cấp huyện và trung tâm y tế cấp huyện, thống nhất mô hình mỗi huyện, thị xã, thành phố chỉ có một trung tâm y tế đa chức năng …

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã ban hành Đề án số 01-ĐA / TU ngày 29/8/2016 về “Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở xã, phường và thị trấn giai đoạn 2016 – 2020 ”. Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau khi thực hiện Đề án, toàn tỉnh có 1.340 chi bộ / 1.333 thôn, khu dân cư (giảm 201 chi bộ và 136 thôn, khu dân cư), không còn thôn nào có 3 trở lên. nhiều chi bộ trở lên. lên. Việc tinh giảm biên chế công chức cấp xã, sau khi thực hiện đề án, Hải Dương đã giảm được 697/620 biên chế phải giảm, đạt 112% kế hoạch.

Các xã trên địa bàn tỉnh cũng đã bố trí một cán bộ cấp xã kiêm nhiệm từ 2 đến 3 chức danh. Toàn tỉnh đã giảm được 2.218 / 1.853 người làm việc không chuyên trách cấp xã, đạt 119,7% kế hoạch. Thực hiện Đề án 01, 12/12 huyện, thị xã, thành phố đã giảm 40% lao động kiêm nhiệm ở thôn, khu dân cư; Toàn tỉnh đã giảm được 4.243 / 3.236 người phải giảm, đạt 131,1% kế hoạch.

Đến nay, Hải Dương có 48 xã, phường, thị trấn có bí thư đồng thời là chủ tịch UBND, bằng 20,4%. Cùng với đó, tỉnh thực hiện quyết liệt mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu dân cư. Toàn tỉnh có 1.263 / 1.333 thôn, khu dân cư / 1.340 chi bộ thôn, khu dân cư do bí thư chi bộ kiêm nhiệm trưởng thôn, khu dân cư. Từ năm 2016 đến nay, Hải Dương đã luân chuyển 156 cán bộ, công chức cấp huyện về xã, phường, thị trấn; 78 cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn về huyện; 152 cán bộ, công chức từ địa phương này sang địa phương khác. 12/12 huyện, thành phố đã thực hiện phụ cấp cho người làm việc kiêm nhiệm.

Cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Trên cơ sở quy hoạch đã xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay, cấp ủy các cấp đã lựa chọn, cử hàng trăm đồng chí đi học đại học, trên đại học, bồi dưỡng nghiệp vụ; đi học cao cấp, trung cấp lý luận chính trị; hàng nghìn lượt người được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể …

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn toàn bộ bộ máy, cấp ủy, tổ chức, chính quyền các cấp, phấn đấu đến năm 2025 đạt 40% bí thư đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; 20% bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã không phải là người địa phương; tiếp tục duy trì mô hình 100% bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu dân cư. Tỉnh tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế; tập trung tinh giản những trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ; tránh hư hỏng cơ học…

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *