Thông tin không chính xác khi quét mã QR trên CCCD bằng chip, người dân phải làm gì?

Rate this post

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật CCCD 2014, thẻ CCCD được đổi khi thẻ bị hỏng không sử dụng được; Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, danh tính; Xác định lại giới tính, quê quán; Có sai sót về thông tin trên thẻ CCCD; Khi công dân có yêu cầu.

Như vậy, khi phát hiện thông tin trên thẻ CCCD có sai sót, để không ảnh hưởng đến các giao dịch, thủ tục phải sử dụng CMND, người dân phải đổi thẻ mới.

Trường hợp khi quét mã QR thẻ CCCD bằng chip nhưng không hiển thị số CMND hoặc sai số CMND, người dân không cần đi làm lại CMND mà có thể khắc phục nhanh chóng bằng cách:

– Liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền cấp CCCD để bổ sung, cập nhật thông tin.

Sử dụng Giấy chứng nhận số ID: Khi người dân làm thủ tục cấp, đổi thẻ CCCD, cơ quan quản lý nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận số CMND cho tất cả các trường hợp đổi từ CMND 9 số sang thẻ CCCD có chip.

Trường hợp cơ quan quản lý CCCD của Bộ Công an, cơ quan quản lý CCCD Công an cấp huyện tiếp nhận hồ sơ thì yêu cầu cơ quan quản lý CCCD Công an cấp tỉnh nơi công dân đăng ký thường trú xác minh. .

Sau khi có kết quả xác minh, cơ quan quản lý CCCD nơi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành kiểm tra, đối chiếu thông tin. Nếu thông tin hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ trình Thủ trưởng đơn vị ký Giấy xác nhận số CMND và trả cho công dân cùng với thẻ CCCD. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan quản lý sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Trường hợp người dân đã được cấp thẻ CCCD nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận số CMND hoặc bị mất Giấy chứng nhận thì người dân cần làm văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số CMND. Hồ sơ gồm đơn đề nghị cấp Giấy chứng minh số, bản chính và nộp bản sao thẻ CCCD, bản sao CMND 9 số.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ sẽ kiểm tra thông tin của công dân. Trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận số CMND là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *