Tuyên ngôn Tự do của Bitfinex – blog Bitfinex

Rate this post

Tuyên ngôn Tự do Bitfinex

Chúng ta đang sống trong thời đại kỹ thuật số nơi chúng ta sở hữu các công cụ để kích hoạt tự do cá nhân của con người hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chính những công cụ đó có thể và sẽ – nếu chúng tôi cho phép – được sử dụng để chống lại chúng tôi với tư cách là phương tiện kiểm soát cuối cùng.

Tại Bitfinex, chúng tôi tin rằng đó là thiết yếu điều này không bao giờ xảy ra.

Đứng trên vai những người khổng lồ, từ những nhà tư tưởng vĩ đại như Ludwig von Mises và Friedrich von Hayek đến những cypherpunks huyền thoại như Phil Zimmerman, Jim Bell và Eric Hughes, chúng ta cam kết hết mình vì mục tiêu Tự do cá nhân. Tự do theo nghĩa đầy đủ nhất của từ này, bắt đầu với tự do tài chính và kéo dài đến tự do ngôn luận và quyền riêng tư thông qua sức mạnh của mật mã, hệ thống phân tán và phần mềm mã nguồn mở.

để diễn giải Tuyên ngôn Cypherpunk, chúng tôi viết mã. Chúng tôi biết rằng ai đó phải viết phần mềm để bảo vệ tự do, và chúng tôi sẽ viết phần mềm đó.

Với cái này Tuyên ngôn Tự doBitfinex thực hiện như sau số ba cam kết:

1. Chúng tôi cam kết xây dựng các giải pháp giao tiếp mở, ngang hàng để cho phép mọi người, mọi nơi có thể tương tác và giao dịch trực tuyến một cách tự do

2. Chúng tôi sẽ làm việc không ngừng để hỗ trợ Lightning Network và các công nghệ tương tự, đồng thời góp phần biến Bitcoin trở thành giải pháp giao dịch hiệu quả và dễ tiếp cận nhất

3. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và đầu tư vào cộng đồng Bitcoin, bao gồm các nhà phát triển và hacker mũ trắng, để đảm bảo sức mạnh, khả năng phục hồi và tính bất biến của mạng Bitcoin

Để thực hiện những cam kết này, chúng tôi mời các đối tác có cùng chí hướng khác tham gia cùng chúng tôi để cùng nhau đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một thế giới cởi mở hơn và công bằng hơn.

Chúng tôi tin rằng Mật mã ≠ Tiền điện tử.

Chúng tôi tin rằng giáo dục là chìa khóa để tạo động lực cho sự thay đổi tích cực của xã hội.

Chúng tôi tin rằng mật mã và mạng ngang hàng là công nghệ kiên cường và kiên cường nhất để tăng cường tự do trên toàn thế giới.

Chúng tôi tin rằng quyền riêng tư là quyền cơ bản của con người, bất khả xâm phạm và quyền tự do ngôn luận là nền tảng thiết yếu của tự do tài chính.

Chúng tôi tin rằng các phẩm chất không cần cấp phép của Bitcoin là con đường ít kháng cự nhất đối với việc áp dụng hàng loạt.

Chúng tôi tin rằng Bitcoin với tư cách là một mạng ngang hàng là cách tốt nhất để cung cấp tài chính toàn cầu.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *