Công nghiệp 4.0 tạo động lực để doanh nghiệp thay đổi

Rate this post


BNEWSHiện nay, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong thời gian qua, cùng với sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đội ngũ doanh nhân cũng không ngừng lớn mạnh.
Hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu doanh nhân, tăng 250% so với năm 2013; trong đó, có nhiều doanh nhân lớn gắn với thương hiệu và giá trị doanh nghiệp có vị thế trên thị trường quốc tế. Nhiều chuyên gia cho rằng, chưa bao giờ vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam lại được đánh giá cao như hiện nay với tầm ảnh hưởng xã hội và tác động đến cộng đồng xã hội.

TS Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết, Nghị quyết 09 NQ / TW của Bộ Chính trị đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nghiệp mạnh, có trách nhiệm. xã hội cao, có đủ năng lực và trình độ để quản lý doanh nghiệp có chất lượng và hiệu quả, xây dựng doanh nghiệp có thương hiệu lớn trong khu vực Đông Nam Á.
Trong những năm gần đây, lực lượng doanh nghiệp Việt Nam phát triển nhanh với tốc độ bình quân 7,4% / năm; Trong đó thành phần kinh tế tư nhân ngày càng có vai trò quan trọng, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và trở thành động lực thu hút “đoàn tàu” doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.
Hiện nay, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đang chịu tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Sự phát triển của công nghệ mới với các công nghệ số, kết nối vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… đã làm thay đổi doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số toàn diện, sử dụng công nghệ nội dung và chất xám hơn để cải tiến phương thức kinh doanh, tối ưu hóa quy trình sản xuất và làm việc trên toàn cầu.
Sự bùng nổ của kỷ nguyên số trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tạo ra những cơ hội đầu tư hấp dẫn, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo của doanh nhân, góp phần hình thành thế hệ doanh nhân trẻ đầy nhiệt huyết mới. tuổi tác. Với 4.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, Việt Nam đang trở thành quốc gia có tỷ trọng doanh nghiệp cao nhất Đông Nam Á.

Nhưng với yêu cầu rất cao, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều thách thức cho doanh nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp còn hạn chế về khoa học công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu phát triển còn thiếu và phụ thuộc. thuộc khu vực công; mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ chưa cao; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp nhiều khó khăn, thách thức hơn do hạn chế về vốn, quy mô, v.v.
TS Trần Thị Hoa Thơm, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) chỉ ra thách thức từ hệ thống pháp luật, cơ chế chồng chéo, thiếu ổn định và đồng bộ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp.

Đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vậy đâu là giải pháp giúp họ tăng sức cạnh tranh, đáp ứng ngày càng tốt hơn? Yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang là vấn đề được nhiều nhà khoa học quan tâm.
Theo TS Nguyễn Hoa Cương, trước hết cần tập trung hoàn thiện thể chế, tối ưu hóa nguồn nhân lực, xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu cơ giữa khối doanh nghiệp, tổ chức đào tạo, tổ chức giáo dục nghề nghiệp. nghiên cứu nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội; doanh nghiệp có chiến lược phát triển nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo tại chỗ, trang bị kỹ năng số, ngoại ngữ …

Ngoài ra, các doanh nghiệp, doanh nhân cần thay đổi cách thức quản trị bằng việc áp dụng phần mềm quản lý, tạo ra giá trị gia tăng bằng chất lượng, hiệu suất, quy trình. Cuối cùng, lãnh đạo cần thay đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh với 2 nội dung chính.

Đó là doanh nhân kỷ nguyên số sở hữu tầm nhìn về công nghệ, biến môi trường kinh doanh thành mô hình gắn với công nghệ, số hóa mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, doanh nhân xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với công nghệ. không ngừng sáng tạo trong công việc, ứng dụng công nghệ mới để tạo ra năng suất lao động cao, hiệu quả.
TS Trần Thị Hoa Thơm cho biết thêm, Nhà nước cũng cần thực hiện tốt chính sách tôn vinh doanh nhân giỏi như Chương trình bình xét doanh nhân Việt Nam tiêu biểu do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức; coi trọng giáo dục đạo đức, tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác của doanh nhân… Chỉ có như vậy, doanh nghiệp mới có thêm động lực để vươn lên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. /.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *