Lấy ý kiến ​​các Bộ, ngành địa phương về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công

Rate this post

Ngày 23/9, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bộ, ngành, địa phương về định hướng sửa đổi, bổ sung Nghị định số 04/2019 / NĐ-CP ngày 11/01/2019 tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc cho biết, Dự thảo Nghị định này liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương nên tại hội nghị hôm nay, Bộ Tài chính mong muốn được lắng nghe tất cả các ý kiến. ý kiến ​​của các đơn vị, địa phương có cơ cấu tổ chức, dân cư, điều kiện tự nhiên khác nhau để bố trí mua sắm, có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phù hợp. Chỗ nào đúng, chỗ nào chưa đúng, chỗ nào cần bổ sung, hoàn thiện; tiêu chuẩn, định mức, chế độ, kinh phí, vấn đề phân cấp, phân quyền, bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả của việc mua sắm tài sản công như ô tô …

Theo quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 04/2019 / NĐ-CP về tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô, các chức danh sẽ tiếp tục duy trì việc phân chia các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô thành 04 nhóm theo quy định hiện hành và giữ nguyên phương thức sử dụng. ô tô. Trong đó, Tổ 2 đã điều chỉnh phạm vi chức danh, chức vụ để phù hợp với Kết luận 35-KL / TW. Đồng thời, dự thảo quy định, mỗi cấp trong các nhóm chức danh, chức vụ quy định tại Kết luận số 35-KL / TW được quy định 01 mức mua xe ô tô tối đa dao động từ cao xuống thấp (từ 1.600 triệu đồng đến 1.200 triệu đồng). đồng).

Về danh mục xe ô tô phục vụ công tác chung: Dự thảo Nghị định đã điều xe ô tô bán tải, ô tô chuyên dùng khác sang phục vụ công tác đặc thù (thực chất là ô tô phổ thông từ 4 đến 16 chỗ). ) từ xe chuyên dùng (theo quy định tại Nghị định 04) sang ô tô phục vụ công tác chung để cụ thể hóa định mức, tối ưu hóa mục đích sử dụng và tần suất sử dụng ô tô (vừa sử dụng). sử dụng cho các cuộc họp, các chuyến công tác và sử dụng cho các công việc cụ thể).

Về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung: Quy định về giá mua xe ô tô phục vụ công tác chung được giữ nguyên từ năm 2010 đến nay. Trong bối cảnh, niên hạn sử dụng của ô tô theo chế độ được điều chỉnh từ 10 năm lên 15 năm, hệ thống đường bộ được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cho phép các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, đồng thời. Giá mua ô tô hiện nay đã tăng so với năm 2010. Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho phương tiện và người sử dụng, việc điều chỉnh giá mua ô tô phục vụ mục đích kinh doanh chung là cần thiết.

Qua khảo sát giá mua ô tô mới năm 2010 và 2022 của các loại ô tô thông dụng phục vụ công tác chung, Dự thảo Nghị định quy định giá mua ô tô loại 1 tối đa là 950 triệu đồng / xe. ; Trường hợp cần trang bị thêm xe 7 – 8 chỗ 2 cầu, giá tối đa là 1.300 triệu đồng / xe; ô tô từ 12-16 chỗ giá tối đa 1.600 triệu đồng / xe.

Về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng: Để đảm bảo đúng đặc tính của xe ô tô chuyên dùng, dự thảo Nghị định giữ nguyên 05/07 loại xe chuyên dùng quy định tại Nghị định 04, bao gồm: ô tô chuyên dùng trong y tế. ; ô tô có kết cấu đặc biệt; xe có gắn thiết bị chuyên dùng hoặc có dấu hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật; xe tải; ô tô trên 16 chỗ ngồi; điều chuyển 02 loại xe có tính chất kép (xe ô tô bán tải và ô tô chuyên dùng khác phục vụ công tác đặc thù) sang ô tô phục vụ công tác chung. Riêng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thì “tả xung hữu đột” với quy định tại Thông tư số 07/2020 / TT-BYT của Bộ Y tế.

Về phương thức bảo đảm phương tiện đi công tác, dự thảo kế thừa các phương thức bảo đảm phương tiện đi lại công tác tại Nghị định số chi phí sử dụng xe ô tô). Việc quyết định sử dụng phương thức nào sẽ do các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào nhu cầu sử dụng ô tô và điều kiện thực tế để quyết định cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến ​​của các bộ, ngành, địa phương. Về cơ bản, các ý kiến ​​phát biểu tại Hội nghị đều nhất trí với sự cần thiết phải ban hành, bố cục, mục tiêu, quan điểm, nội dung của dự thảo Nghị định, khái quát tình hình hoạt động của các bộ, ngành, địa phương liên quan đến nhu cầu sử dụng xe ô tô, việc triển khai thực hiện. Nghị định số 04/2019 / NĐ-CP trong thời gian qua và những khó khăn, vướng mắc; Trên cơ sở đó đã có những nhận xét, góp ý một số vấn đề về nội dung cũng như kỹ thuật văn bản.

Sau khi nghe các ý kiến ​​phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết sẽ tiếp thu nghiêm túc và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Đồng thời, giải trình thêm một số nội dung chưa rõ trong dự thảo Nghị định như: về phạm vi, đối tượng áp dụng đối với trường hợp là đơn vị sự nghiệp công lập; tiêu chuẩn xe ô tô đối với các hội có tính chất đặc thù tại địa phương; về cách tính giá xe ô tô, điều chỉnh giá xe ô tô; quy định về chức danh trên xe ô tô; ô tô phục vụ công việc…

Bộ trưởng Hồ Đức Phước đề nghị các bộ, ngành, địa phương sớm có ý kiến ​​chính thức bằng văn bản về Bộ Tài chính đúng thời gian quy định. Đồng thời, giao Cục Quản lý công sản cùng với Vụ Pháp chế và các đơn vị chức năng thuộc Bộ tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu đầy đủ, thấu đáo các ý kiến ​​tại Hội nghị hôm nay và các ý kiến ​​phát biểu của Bộ Tài chính. . văn bản hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp lấy ý kiến ​​thẩm định trình Chính phủ, bảo đảm tính khả thi của dự thảo. /.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *