Quán nhất bảo đảm, ổn định trong thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính

Rate this post

Hai Nghị quyết vừa thông qua đều bao gồm 2 điều kiện, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023.

Edit, bổ sung các quy định về chính đơn vị tiêu chuẩn

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị trình bày. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Trước đó, trình bày Chính phủ về dự thảo Nghị quyết số 1210/2016 / UBTVQH13 về phân loại đô thị (Nghị quyết 1210), Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau khi ban hành, Nghị quyết 1210 đã trở thành công cụ quản lý quan trọng để đánh giá chất lượng đô thị; đô thị loại đã trở thành một trong các cơ sở để thiết lập, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị; quản lý, đầu tư phát triển đô thị; xây dựng cơ chế điều chỉnh quản lý chính sách, đầu tư phát triển đô thị, thành lập đơn vị quản lý chính sách. Nghị quyết góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và kiến ​​trúc cảnh quan; đô thị diện mạo có nhiều thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

The modulation, bổ sung Nghị quyết 1210 nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường phân loại; xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí, phân loại tiêu chuẩn đô thị, quy trình, thủ tục xác lập, phê duyệt đề án và các đô thị loại báo cáo; đồng thời, xác định thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan Trung ương, cấp chính quyền địa phương trong loại đô thị, kiểm tra, giám sát sau công nhận đô thị, theo dõi đánh giá khả năng phục hồi Các yếu tố tiêu chí, is missing …

Dự án sửa đổi quyết định, bổ sung tập tin trung vào một số nội dung như đích, đô thị loại nguyên tắc; quy định về đô thị áp dụng phân vùng và đặc thù; quy định về hồ sơ, thủ tục lập, thẩm định, công nhận loại đô thị, rà soát, đánh giá loại đô thị; quy định về trách nhiệm quản lý, kiểm tra công việc phân loại đô thị và sau khi được công nhận đô thị loại…

Cũng trong chiều nay, trình chiếu của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết số 1211/2016 / UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (Nghị quyết 1211), Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ, dự thảo nghị quyết định sửa đổi, bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính, đặc biệt là các đơn vị hành chính có đặc thù. Trên cơ sở đó, đề xuất sửa đổi các quy định về áp dụng để thành lập, nhập, chia, giới hạn điều chỉnh và sắp xếp đơn vị hành chính đáp ứng yêu cầu của người thực hiện, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội và quá trình đô thị hóa đất nước. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định về cách xác định tiêu chuẩn, thời hạn và trình tự, thủ tục phân loại đơn vị hành chính để phù hợp với quy định mới của pháp luật; create the method for the processors are going to sort of the main management in the giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Từ các căn cứ, phương pháp luận và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, cơ sở khoa học, cơ sở thực hiện, dự thảo Nghị quyết sửa đổi 24 điều, bổ sung 4 điều mới, bãi bỏ một điều và một lục phụ of Nghị quyết 1211 với các sửa đổi nội dung, bổ sung về tiêu chuẩn của chính đơn vị; một số quy định về chính đơn vị phân loại; áp dụng account…

Đáp ứng yêu cầu quản lý và nâng cao đô thị chất lượng

Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm định. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, đại diện cơ quan thẩm tra cho biết, Thường trực ban Pháp luật tán thành với sự thay đổi cần thiết, bổ sung Nghị quyết 1210, Nghị quyết 1211 . Sửa đổi, bổ sung hai Nghị quyết sẽ kịp thời hóa chế độ phục vụ, chỉ đạo mới trong Nghị quyết Trung ương về phương pháp phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh các vùng kinh tế – xã hội nghị, các quyết định của Bộ Chính trị về việc phát triển đô thị, sắp xếp, tổ chức hợp tác các đơn vị hành chính.

Luật pháp ban hành tán thành với các sửa đổi phạm vi, bổ sung như xuất đề của phủ Chính, sửa đổi chỉ tập trung, bổ sung một số điều kiện của hai Nghị quyết liên quan đến đô thị loại tiêu chuẩn, đơn vị tiêu chuẩn hành chính có định dạng yếu tố, điều chỉnh một số tiêu chuẩn, công cụ tiêu chuẩn không thể thực hiện phù hợp với quán đặc biệt bảo đảm, ổn định trong công việc thực hiện chính hệ thống sắp xếp các đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu cầu quản lý và nâng cao chất lượng đô thị.

Đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210, Các loại đề xuất pháp luật không đưa ra các đô thị loại IV, V chịu tác động từ khí hậu biến đổi, rủi ro thiên tai đô thị có đặc thù phần tử cần được giảm đô thị loại tiêu chí. Other surface, đô thị phát triển ở những khu vực này cần được tính toán, cân nhắc về tính hiệu quả trong đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và mức độ bảo đảm an toàn, an sinh xã hội.

Đối với khu vực dự kiến ​​thành đô thị để bảo tồn, phát huy đặc sắc cố đô và di sản văn hóa có thể đã được UNESCO công nhận, Văn bản luật đề nghị chỉnh sửa quy định này theo hướng không xem kiểm tra dân số mật độ bởi tính chất đặc thù của loại đô thị này là thường có diện tích di sản cần bảo đảm rất lớn, cần hạn chế các công việc tập trung dân cư sinh sống ở đô thị, có nhiều di sản. Other face, tuy dân số thường trú tại đô thị không cao, song số lượng người đến tham quan, du lịch, học tập, công việc, lao động thường xuyên trở lại rất lớn nên yêu cầu đối với tầng dưới và các dịch vụ của đô thị rất cao, cần được nâng cấp, ưu tiên tư vấn phát triển để đáp ứng nhu cầu của người dân và tạo lực phát triển cho vùng.

Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211, liên quan đến định nghĩa thế nào là đơn vị đô thị chính có đặc thù tiền tố, một số ý kiến ​​đề nghị chỉnh sửa quy định tại các This account by direction must be an ninh đồng thời cả hai yếu tố là có di sản văn hóa và được quy hoạch là trung tâm du lịch; đồng thời đề nghị Chính phủ có thể hóa hơn nữa về loại quy hoạch được nêu ra tại các quy định để có cơ sở cho việc áp dụng sau này.

Cho ý kiến ​​về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, việc làm đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện cần tính toán tổng thể sắp xếp trong cả nước; plug-in bổ sung các tiêu chí, đơn vị tiêu chuẩn hành chính tại đô thị cần căn cứ vào dân số, dân số mật độ. Ngoài ra, hai vấn đề quan trọng nhất, quyết định chất lượng đô thị là chế độ phát triển cơ sở hạ tầng, kiến ​​trúc, cảnh quan đô thị, vị trí, chức năng, vai trò, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội.

“Nên dùng, this group nên có thêm điểm thưởng, điểm ưu tiên; có thể cân nhắc bổ sung các tiêu chuẩn về năng lực cạnh tranh đô thị, chất lượng hoặc năng lực của chính quyền đô thị, sự hài lòng của người dân về hệ thống dịch vụ công trong môi trường Chính phủ điện tử ”, Chủ tịch Quốc hội gợi mở.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *