Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv thiết lập nền tảng cho tài sản kỹ thuật số

Rate this post

– Quảng cáo –

Thị trường chứng khoán đang “mạo hiểm vào tiền điện tử” và sẽ khám phá các công nghệ làm nền tảng cho thị trường tài sản kỹ thuật số.

Sở giao dịch chứng khoán Tel Aviv (TASE)Nền tảng giao dịch công khai duy nhất của Israel, đang tìm cách thiết lập nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số dựa trên blockchain, theo một tài liệu chiến lược đã xuất bản.

– Quảng cáo –

TASE đang tìm cách “Thúc đẩy việc triển khai các công nghệ sáng tạo” và sẽ khám phá việc sử dụng sổ cái phân tán (DLT) để lưu trữ hồ sơ, mã hóa và hợp đồng thông minh để cải thiện cơ sở hạ tầng thị trường hiện có và nguồn cung “Các sản phẩm và dịch vụ tài sản kỹ thuật số”.

Giám đốc điều hành Itai Ben-Zeev cho biết 5 năm tới là cơ hội quan trọng vì sự hội nhập của Sở giao dịch chứng khoán Israel trong cuộc cách mạng công nghệ mà các thị trường vốn trên thế giới đang trải qua.

Các cơ quan quản lý và lập pháp của Israel cũng lo ngại về khuyến khích hoạt động tiền điện tử được quản lý trong nước.

Đầu năm nay, cơ quan quản lý thị trường vốn của đất nước đã trao giấy phép đầu tiên cho các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và TASE đang làm việc với Bộ Tài chính để cấp trái phiếu kỹ thuật số dựa trên blockchain.

Việc đưa tiền điện tử vào chiến lược của TASE là một trong những “Con dấu của sự chấp thuận” đối với tiền điện tử.

“Sự kém hiệu quả của các hệ thống hiện có phải được khắc phục bằng sự minh bạch, số hóa và giải quyết nhanh hơn. Mọi công ty truyền thống, nhà nước hay tư nhân, giờ đây sẽ phải hiểu rõ hơn về tác động của công nghệ blockchain đối với mô hình kinh doanh của họ ”.Samocha nói.


Xem thêm:

– Quảng cáo –

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *