Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 17, Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội – Tin tức thời sự

Rate this post

Sáng 15/8, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới“; 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về”Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước“; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội”Và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 ngày 03/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV)”Về việc tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Anh – TUV – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Thường trực HĐND – lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện, các đồng chí Bí thư các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác xây dựng đội ngũ trí thức của huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, mặt trận, đoàn thể và nhân dân đối với công tác xây dựng đội ngũ trí thức ngày một nâng cao. Đến năm 2022, 100% trí thức đang công tác tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp huyện có trình độ đại học trở lên; trong đó có trên 30% cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ về chuyên ngành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức được chú trọng, chất lượng ngày càng được nâng cao; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa về số lượng, cơ bản đảm bảo về chất lượng. Các khâu tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, công khai. Đội ngũ trí thức của huyện đã phát huy vai trò, có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH, QPAN, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng hoạt động. hệ thống chính trị, góp phần vào sự phát triển của huyện.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong giai đoạn hiện nay nên đã không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác. số lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Hiện nay, báo cáo viên cấp thành phố là 7 đồng chí, cấp huyện là 12 đồng chí; Các xã, thị trấn có 84 đồng chí và thành lập tổ tuyên truyền ở thôn, cụm dân cư có 429 đồng chí. Huyện và cơ sở thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động.

Thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhận thức rất rõ vị trí, vai trò của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Qua 10 năm triển khai, đã có hơn 26.000 lượt lao động nông thôn được tuyên truyền, tư vấn học nghề. Sơ cấp nghề dưới 3 tháng cho 18.009 người; trên 80% học sinh được tư vấn hướng nghiệp, tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau đào tạo; Trên 90% học viên có khả năng vận dụng kiến ​​thức đã học vào thực tiễn sản xuất kinh doanh tại gia đình và địa phương, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống. Tất cả người lao động tham gia các lớp học nghề 100% được hỗ trợ học phí theo chính sách của Đề án 1956; được đào tạo nâng cao tay nghề với các nghề chính như: Trồng lúa chất lượng cao, kỹ thuật nuôi cá nước ngọt thương phẩm, kỹ thuật chọn tạo giống cây ăn quả, kỹ thuật trồng rau an toàn, may công nghiệp, kỹ thuật sản xuất mây tre đan, kỹ thuật khảm trai …

Về thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XV), hơn 10 năm qua, công tác quán triệt Chỉ thị được cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức. Và hành động. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng; đa số cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang gương mẫu chấp hành các quy định của Nhà nước và quy ước của địa phương. , các cơ quan, đơn vị về nếp sống văn minh, chống xa hoa lãng phí trong tổ chức đám cưới. Trong 10 năm qua, từ 2012 đến nay, trên địa bàn huyện đã có trên 13.740 đám cưới, trong đó có trên 32% đám cưới được thực hiện theo nếp sống văn minh với tinh thần “vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm”. . Nhiều đám cưới được tổ chức gọn nhẹ tại nhà văn hóa thôn, không còn trường hợp tảo hôn, không thách cưới, không hút thuốc lá, không mở nhạc quá 22 giờ; Cờ bạc trong đám cưới đã giảm rõ rệt…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Ngọc Anh ghi nhận những kết quả đạt được của quận trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy Hà Nội; Đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đội ngũ trí thức, tuyên truyền miệng, dạy nghề cho lao động nông thôn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn huyện Phú Xuyên trong thời gian này. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện; Đẩy mạnh phổ biến, làm chủ và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, thông tin, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện gắn với tổng kết các cuộc vận động và phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các tập thể và cá nhân được Huyện tuyên dương

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 29 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Thanh Xuân – Trung tâm Thông tin và Truyền thông Quận

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *