Cá voi di chuyển hàng nghìn tỷ SHIB khi hầu như không có SHIB nào bị thiêu rụi hôm nay