Cách thay đổi chữ thường, chữ hoa, chữ hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong Excel

Rate this post

Khi bạn muốn thay đổi chữ thường thành chữ hoacỏ khô chữ hoa thành chữ thườnghoặc thích cần viết hoa các ký tự đầu tiên cho tên riêng. Trong Excel có sẵn các hàm giúp bạn thực hiện điều đó rất đơn giản.

Bài viết này sẽ chia sẻ cho các bạn 3 cách đổi chữ hoa -> chữ thường, chữ thường -> chữ hoa hoặc tự đổi chữ cái đầu tiên và chữ thường ở các ký tự tiếp theo của mỗi chữ cái. từ.

Cách thay đổi tất cả các chữ cái thường thành chữ hoa

Để thay đổi tất cả các chữ cái thường thành chữ hoa trong Excel, bạn có thể sử dụng. hàm số =UPPER(text)

Trong đó, chữ là văn bản hoặc Ô bạn muốn chuyển đổi.

Hàm UPPER- chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel

Do đó, tất cả các ký tự của văn bản cần được chuyển đổi thành chữ hoa.

Chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel

Cách thay đổi tất cả các chữ hoa thành chữ thường

Trong Excel, để chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường, hãy sử dụng hàm =LOWER(text).

Hàm LOWER chuyển đổi chữ hoa thành chữ thường trong Excel

Cách tự động viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ

Khi gặp tên riêng, tên thành phố,… bạn cần chuyển các chữ cái đầu tiên thành chữ hoa và các ký tự sau thành chữ thường của mỗi từ. Bạn có thể sử dụng chức năng =PROPER(text).

Hàm PROPER Excel tự động viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi chữ cái trong văn bản

Sự kết luận

Như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn 3 hàm xử lý ký tự viết hoa và viết thường trong Excel PHÍA TRÊN, THẤP HƠN THÍCH HỢP.

Chúc vui vẻ!

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.