8 hàm Excel thường dùng trong kế toán

Rate this post

Excel là một công cụ kế toán không thể thiếu trong các doanh nghiệp. Các hàm tính toán trong excel giúp kế toán dễ dàng thực hiện các nghiệp vụ kế toán cần thiết: tính tổng có điều kiện, tìm kiếm có điều kiện,….

Trong bài viết này, cuuhotinoc xin chia sẻ đến bạn đọc 8 Các hàm Excel thường dùng trong kế toánchức năng sử dụng và các tham số chức năng.

8 hàm Excel thường dùng trong kế toán

1. Hàm SUM – Hàm tính tổng

– Chức năng: Tính tổng các ô đã chọn

– Cú pháp hàm: SUM (Number1, Number2…)

ham-excel-thuong-dung-in-ke-toan

– Các tham số: Number1, Number2… là số, các ô cần tính tổng

2. Hàm MAX – Hàm trả về giá trị lớn nhất

– Chức năng: Trả về giá trị lớn nhất trong phạm vi đã nhập

– Cú pháp: MAX (Number1, Number2…)

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan-ham-max

– Các tham số: Number1, Number2… là dải ô hoặc dải ô mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong đó.

3. Hàm MIN – Hàm trả về giá trị nhỏ nhất

– Chức năng: Trả về giá trị nhỏ nhất trong phạm vi đã nhập

– Cú pháp: MIN (Number1, Number2…)

ham-excel-thuong-dung-in-ke-toan-ham-mIN

– Các tham số: Number1, Number2… là khoảng hoặc dải ô mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong đó.

4. Chức năng AND – Hoạt động và

– Hàm: Trả về giá trị thỏa mãn các biểu thức điều kiện trong hàm

– Cú pháp: And (For 1, for 2, ..).

– Các tham số: For 1, for 2… là các biểu thức điều kiện.

Ghi chú:

– Các đối số của hàm phải là giá trị logic, mảng hoặc tham chiếu có chứa giá trị logic

5. Hàm OR – Đánh vần hoặc

– Hàm: Trả về giá trị thỏa mãn một trong các biểu thức điều kiện trong hàm.

– Cú pháp: OR (for 1, for 2, ..).

ham-excel-thuong-dung-in-ke-toan-ham-or

– Các tham số: for 1, for 2, .. là các biểu thức điều kiện

6. NẾU. hàm số

– Chức năng: Trả về giá trị đúng hoặc sai của biểu thức điều kiện

– Cú pháp: If (Biểu thức điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

ham-excel-thuong-dung-in-ke-toan-ham-if

– Thông số:

Biểu thức điều kiện: Điều kiện dùng để kiểm tra, biểu thức cần xác định đúng hay sai.

Giá trị 1: Trả về kết quả nếu điều kiện là đúng

Giá trị 2: Trả về IF nếu điều kiện sai

7. Hàm SUMIF – Hàm tính tổng có điều kiện

– Chức năng: Tính tổng các ô được chọn với điều kiện kèm theo.

– Cú pháp: Sumif (Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Diện tích tính tổng).

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan-ham-sumif

– Thông số:

Vùng chứa điều kiện: Là một dải ô chứa điều kiện cần tính toán

Điều kiện: Là các điều kiện, tiêu thức muốn tính tổng.

Vùng tính tổng: Là các ô thực sự cần tính tổng, thường là các ô chứa các giá trị tương ứng: thành tiền, thành tiền …

8. Hàm VLOOKUP – Hàm tìm kiếm theo cột có điều kiện

– Chức năng: Trả giá trị tìm kiếm theo cột từ bảng tham chiếu sang bảng cơ sở dữ liệu theo đúng giá trị tra cứu.

– Cú pháp: Vlookup (Giá trị tìm kiếm, Bảng tham chiếu, Cột cần lấy, X).

ham-excel-thuong-dung-trong-ke-toan-ham-vlookup

– Thông số:

Giá trị tìm kiếm: là giá trị được so sánh để tìm.

Bảng tham chiếu: Bảng chứa dữ liệu để so sánh.

Cột để lấy: số chỉ cột dữ liệu bạn muốn lấy trong phép so sánh.

xem thêm: Các hàm tính toán phổ biến trong Excel

Một số lỗi thường gặp trong Excel và cách khắc phục chúng

Trên đây cuuhotinoc vừa chia sẻ đến các bạn 8 hàm excel thường dùng trong kế toán, cú pháp và tham số của hàm.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.