Mẹo sử dụng hàm Find hiệu quả trong Excel

Rate this post

Hàm Find trong Excel là gì?

Trong các hàm thống kê của Excel, hàm Find có chức năng tìm và xác định vị trí của một ký tự nào đó trong chuỗi ký tự và chủ yếu dùng để tách các ký tự kết hợp với các hàm tách khác trong excel.

Lưu ý rằng hàm Tìm trong Excel có phân biệt chữ hoa chữ thường (nếu bạn muốn tìm kiếm không phân biệt, bạn có thể sử dụng hàm Tìm kiếm để thay thế).

Cách sử dụng Tìm. hàm số

Cú pháp của hàm Find trong Excel như sau:

TÌM (find_text, within_text, [start_num])

Trong đó:

  • Find_text: Là chuỗi con mà bạn muốn tìm
  • Within_text: Chuỗi văn bản chứa ký tự mong muốn.
  • Start_num: Tham số tùy chọn bắt đầu tại vị trí trong chuỗi văn bản có chứa ký tự mong muốn (nếu không để lại start_num, nó được định dạng là 1).

Nếu tìm thấy find_text, hàm Find sẽ trả về số đại diện cho vị trí của ký tự trong within_text.

Nếu không tìm thấy find_text, hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ 1:

Đối với chuỗi văn bản trong_text thuthuatdunghamfind trong Excel được đặt trong ô C5 như hình bên dưới.

Cần tìm vị trí của từ “U” đầu tiên trong chuỗi văn bản hiện có

Bạn soạn hàm = TÌM (“u”, C5)

Kết quả trả về sẽ là 3

voh.com.vn-ham-find-1

Ví dụ khi start_num là 1 (Nguồn: Internet)

Ví dụ 2:

Đối với chuỗi văn bản trong_text “Tìm hiểu” được đặt trong hộp C5 như hình bên dưới.

Tìm vị trí của chữ cái “U” đầu tiên trong chuỗi văn bản, bắt đầu từ ký tự thứ 4 trong chuỗi trở đi.

Cú pháp được sử dụng cho ví dụ là = TÌM (“u”, C5,4)

Kết quả cho vị trí “u” đầu tiên trong chuỗi với start_num là 4 sẽ ở vị trí thứ 7.

voh.com.vn-ham-find-2

Ví dụ khi start_num là 4 (Nguồn: Internet)

Ví dụ 3 (nâng cao): Sự kết hợp của hàm Find và hàm Left để tìm chuỗi trước ký tự đã chọn

Đối với chuỗi văn bản trong_text “Ronnie Anderson” được đặt trong hộp A2.

Yêu cầu tách chuỗi đầu tiên xuất hiện trong ô A2 hướng từ trái sang phải cho đến vị trí khoảng trống “” Trước hết.

Cú pháp được sử dụng cho ví dụ này là = LEFT (A2, FIND (“”, A2) -1. (Trong đó: -1 để không hiển thị ký tự “” (khoảng trắng) trong kết quả trả về.)

Kết quả trả về là Ronnie

voh.com.vn-ham-find-3

Ví dụ minh họa khi kết hợp chức năng Tìm với chức năng Left (Nguồn: Internet)

Ví dụ 4 (nâng cao): Kết hợp giữa hàm Find, hàm Right và hàm Len để tìm chuỗi sau ký tự được chọn.

Đối với chuỗi văn bản trong_text “Ronnie Anderson” được đặt trong ô A2.

Yêu cầu tách chuỗi đầu tiên xuất hiện trong ô A2 hướng từ phải sang trái cho đến vị trí ký tự khoảng trắng “” Trước hết.

Cú pháp được sử dụng cho ví dụ này là = RIGHT (A2, LEN (A2) -FIND (“”, A2)) (Trong đó: hàm LEN được sử dụng để lấy tổng số ký tự trong chuỗi, sau đó trừ đi vị trí đã chọn)

Kết quả trả về là Anderson

voh.com.vn-ham-find-4

Ví dụ minh họa khi kết hợp hàm Find với hàm Right và Len (Nguồn: Internet)

Ví dụ 5 (nâng cao): Sự kết hợp của hàm Find và hàm Mid để chia chuỗi con ở giữa theo một số ký tự cố định

Đối với chuỗi văn bản trong_text “VPP-K2-1208” đóng trong hộp A3.

Yêu cầu tách chuỗi con “K2”

Đầu tiên cần tìm vị trí của nhân vật “-“ đầu tiên trong bộ truyện. Sau đó sử dụng chức năng MID Phân cách 2 ký tự sau vị trí của dấu được chỉ định “-“ trong cái hộp A3.

Cú pháp được sử dụng cho ví dụ này là = MID (A3, FIND (“-”, A2) +1,2) (Trong đó: hàm Mid sẽ tách 2 ký tự bắt đầu từ vị trí “-” mà hàm Find tìm được)

Kết quả trả về sẽ là K2

voh.com.vn-ham-find-5

Ví dụ minh họa khi kết hợp hàm Find với hàm Mid (nguồn: Internet)

Ví dụ 6: Sử dụng các hàm If và Find để nhập tên trường theo loại như sau:

Trường trung học phổ thông là một loại trường trung học phổ thông

Trường THPT DL là một loại hình trường Dân lập

Trường trung học BC là một loại trường bán công

  • Công thức được sử dụng cho ví dụ này như sau: = IF (ISERROR (FIND (“Bán Công”, A2)), IF (ISERROR (FIND (“Dân Lập”, A2)), IF (ISERROR (FIND (“THPT”, A2)), “”, “THPT “),” THPT DL “),” THPT BC “)
  • Kết quả trả về như bảng tính bên dưới

voh.com.vn-ham-find-6

Hàm If kết hợp với hàm Tìm trong Excel (Nguồn: CIE Team)

Trên đây là tổng hợp kiến ​​thức về hàm Find và một số ví dụ hướng dẫn cách sử dụng hàm này trong Excel từ đơn giản đến phức tạp. Hi vọng qua bài viết này các bạn có thể áp dụng trong công việc và học tập để xử lý số liệu nhanh chóng và chính xác hơn. Đọc thêm về các thủ thuật khác theo liên kết bên dưới!

Cách sử dụng hàm cắt chuỗi trong Excel: Trong Excel đôi khi bạn phải thực hiện thao tác cắt chuỗi văn bản trong cùng một ô sang một ô khác. Để hoàn thành công việc này, bạn cần sử dụng các hàm cắt chuỗi hỗ trợ, đó là hàm Left, Right và Mid.
Cách định dạng ngày tháng trong Excel: Định dạng ngày tháng chính xác trong Excel có thể rút ngắn thời gian nhập dữ liệu vào bảng tính cũng như giúp dữ liệu thống nhất và dễ kiểm tra.

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.