Cách viết ký tự PI và hàm lấy giá trị số PI trong Excel

Rate this post

Bạn đang cố gắng vào ký tự số PI trong Excel nhưng không biết cách nhập? Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 2 cách đơn giản để nhập PI. con số. Và cùng một cách nhận giá trị của số PI trong bảng tính Excel.

Cách viết số PI

Trong Excel, tôi có 2 cách để nhập PI. tính cách.

Như một cách bạn có thể vào ký tự “p” (chữ thường) sau đó thay đổi định dạng phông chữ thành “Biểu tượng

Ký tự PI trong Excel

Excel sẽ tự động chuyển đổi ký tự “p” để hiển thị ký tự Số Pi (PI) sau khi phông chữ được định dạng là Biểu tượng.

Hiển thị ký tự PI bằng Biểu tượng.  nét chữ

Hoặc cách khác bạn sử dụng Công cụ biểu tượng có sẵn trong Excel bởi.

Trên thanh công cụ Excel, bạn chuyển sang tab CHÈN Và tìm Công cụ biểu tượng (nó cuối cùng trên thanh công cụ).

Sau đó, bạn có thể tìm thấy SỐ PI . tính cách đến Chèn vào bảng tính Excel. Nếu khó tìm bạn có thể nhập mã “03C0” đi vào Mã ký tự và Chèn cũng có thể.

Nhập ký tự PI bằng công cụ Symbol trong Excel

Cách lấy giá trị số PI

Sau khi bạn biết cách nhập ký tự PI trong Excel. Khi cần nhận giá trị của số PI trong Excel thì bạn có thể làm như sau.

Như bạn có thể đã biết, số PI sẽ có giá trị khoảng 3,14. Bạn có thể nhập trực tiếp vào bảng tính Excel để sử dụng, hoặc trong Excel đã có sẵn hàm =PI() để nhận giá trị số PI cho bạn.

Nhận giá trị pi trong Excel

ĐƯỢC RỒI! Như vậy trong bài viết này mình đã chia sẻ cho các bạn 2 cách đơn giản nhất để nhập ký tự pi và giá trị của nó trong Excel. Bạn có thể áp dụng và nếu có cách nào đơn giản và nhanh hơn, hãy chia sẻ cho mình nhé.

Chúc vui vẻ!

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.