Tóm tắt các cách thêm số không vào trước chuỗi trong Microsoft Excel

Rate this post

Nếu bạn đang sử dụng Excel không chỉ để nhập số mà còn để nhập dữ liệu như mã số thuế, số điện thoại, mã nhân viên, v.v. Bạn có thể cần nhập và giữ số 0 ở đầu trong ô. Tuy nhiên, nếu bạn thử nhập một số như “0123” vào một ô, Excel sẽ tự động cắt mã đó thành “123”.

Thông thường, khi nhập số 0 vào trước các số, Excel sẽ tự động nhận biết bạn đang nhập số và tự động xóa số 0 đó ngay khi bạn nhập xong. Điều này là do nếu một số> 0, thì số 0 đứng đầu sẽ không có nghĩa gì cả.

Các cách thêm số không trước một chuỗi trong Microsoft Excel

Để có thể nhập số không vào trước các số, bạn có thể áp dụng một trong các cách sau:

Phương pháp 1: Sử dụng định dạng văn bản Định dạng

Cách đơn giản nhất là nhập dấu ‘(dấu nháy đơn) nhập trước, sau đó nhập 0 như bình thường.

enter-so-0-Reve-in-excel

Hoặc một cách khác là trong hàng hoặc cột dữ liệu bạn muốn nhập số 0 trước, bạn có thể chuyển về định dạng Chữ.

enter-so-0-Reve-in-excel

Để xóa cảnh báo cảnh báo lỗi trong dữ liệu bổ sung ‘(dấu nháy đơn) bạn có thể chọn biểu tượng cảnh báo và lựa chọn Bỏ qua lỗi thì cảnh báo lỗi sẽ bị ẩn.

enter-so-0-Reve-in-excel

Phương pháp 2: Sử dụng định dạng tùy chỉnh – Custom Format để tự động thêm số 0 vào phía trước.

Với định dạng tùy chỉnh, bạn có thể định dạng để Excel tự động thêm số 0 vào trước theo số lượng được xác định trước trong định dạng.

Ví dụ: Sử dụng định dạng tùy chỉnh để tạo định dạng 0000 và chuyển đổi các số của cột Vật mẫu vào cột Kết quả ở định dạng mới được tạo.

enter-so-0-Reve-in-excel

👉Để mở cửa sổ tạo định dạng tùy chỉnh, bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl +1. Sau đó, tạo định dạng 0000chọn ĐƯỢC RỒI để áp dụng định dạng mới được tạo.

enter-so-0-Reve-in-excel

Kết quả: Với định dạng 0000, tức là Excel sẽ tự động thêm n số 0 phía trước để có đủ số như định dạng. Trong trường hợp, giá trị có số lượng số lớn hơn hoặc bằng số lượng số đã định dạng thì giá trị được giữ nguyên.

enter-so-0-Reve-in-excel

Cách 3: Sử dụng VĂN BẢN. hàm số

Giải thích: hàm Chữ là một chức năng chuyển đổi một giá trị thành văn bản ở định dạng hiển thị được chỉ định.

CHỮ . cú pháp hàm:

=TEXT(value, format_text)

Trong đó:

  • giá trị: Giá trị bạn muốn định dạng hiển thị.
  • format_text: định dạng bạn muốn hiển thị.

Ví dụ: Sử dụng chức năng CHỮ để thêm các số không vào trước các số trong cột Vật mẫu.

enter-so-0-Reve-in-excel

👉Như vậy, khi sử dụng chức năng CHỮ thì kết quả tương tự khi sử dụng định dạng tùy chỉnh như trong 2. xa. Tuy nhiên, hàm TEXT chuyển đổi số thành văn bản, do đó, các hàm số học sẽ không hoạt động trên kết quả này.

Phương pháp 4: Sử dụng QUYỀN. hàm số

Nếu sử dụng hàm Đúng nó có vẻ hơi phức tạp vì hàm Đúng là một hàm chia một chuỗi theo số ký tự được chỉ định từ bên phải. Vì vậy đối với những chuỗi không có ký tự cố định nếu không cẩn thận sẽ cho kết quả sai.

Tuy nhiên, nếu bạn để ý, các phương pháp trên được sử dụng cho các giá trị số. Đối với giá trị văn bản, các phương pháp trên không áp dụng được, ngoại trừ cách gõ trực tiếp hoặc thêm dấu ‘(dấu nháy đơn) ở phía trước.

Ví dụ: nếu bạn cần thêm số 0 trước chuỗi “A1 ″ thì bạn có thể nhập trực tiếp vào Ô giá trị là “0A1 ″ hoặc bạn có thể sử dụng chức năng Đúng để tách chuỗi như được hiển thị trong ví dụ sau.

enter-so-0-Reve-in-excel

👉Trong ví dụ ở hình trên, trước khi tách chuỗi bằng hàm BÊN PHẢI Tôi sẽ thực hiện hợp nhất chuỗi và sau đó hàm RIGHT sẽ chia 6 ký tự từ bên phải. Như vậy, nếu giá trị nào có số ký tự <6 thì sau khi tách sẽ giữ nguyên số 0.

ĐƯỢC RỒI! Qua 4 cách thêm số 0 vào trước chuỗi trong Excel, hy vọng sẽ giúp bạn giải quyết được những vấn đề đang gặp phải.

Chúc may mắn!

Thanh Thuy

Leave a Reply

Your email address will not be published.